ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์

ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์

03 เมษายน 2562 - 04 เมษายน 2562

86 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ในกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชนหนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

น้องๆ จะพบกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมโคราช และฝึกปฏิบัติการการเป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์น้อย ดังนี้

  1. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
  2. ทัศนศึกษา ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  3. ศิลปินน้อยวาดภาพระบายสี วิทยากรโดย อาจารย์โจม มั่นพลศรี และพี่ๆ นักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
  4. ศิลปินน้อยนักจัดแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์
  5. ศิลปินน้อยทำอาหาร ขนมพื้นบ้านโคราช

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ## เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 

และสนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโคราช วัฒนธรรมโคราช การชมพิพิธภัณฑ์ และการวาดภาพระบายสี

 

รับจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044 009009 ต่อ 1010 หรือ 044 253097

.

http://www.koratmuseum.com/pr-museum-camp.html

วันที่สร้าง : 27 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน