ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ขอเชิญร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด

ขอเชิญร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด

05 มีนาคม 2562

57 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ขอเชิญ อส.มศ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ณ โบราณสถานวัดถ้ำคูหา ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

...กำหนดการ...
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ อส.มศ.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่โบราณสถานวัดถ้ำคูหา

วันที่สร้าง : 01 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน