ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

12 มกราคม 2562

141 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน