ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ:พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธย

เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ:พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธย

16 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560

447 ผู้เข้าชม

7

แบ่งปัน

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการครั้งที่ ๒

๏ เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

*** เข้ารับฟังการบรรยายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
*** สูจิบัตรประกอบการบรรยาย (จำนวนจำกัด เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน) ***

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 035-241-407 และ 08-5384-0428 (คุณปัทพงษ์)

***รายนามวิทยากร***

๏ คติ ความเชื่อ พิธีกรรม และมหรสพ : เรื่องน่ารู้ และมุมมองใหม่จากงานพระเมรุ ๚๛
: อาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 

๏ พระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ : ปกิณกะจากรูปแบบ ธรรมเนียม และพิธีกรรม ๚๛
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๏งานพระบรมศพและพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา : กรณีศึกษาภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่ ๚๛
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๏ พระเมรุแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : จักรวาลทัศน์ ศิลป์สถาปัตย์ ความร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛
: ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

วันที่สร้าง : 16 มิถุนายน 2560

7

แบ่งปัน