คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดพระธาตุจอมศีล

พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดในโลก

        วัดพระธาตุจอมศีล เป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติ มีความร่มรื่นของแมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าสร้างมานับร้อยปี ภายในวัดมีองค์พระธาตุจอมศีล ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        มีตำนานเล่าว่าการสร้างวัดพระธาตุจอมศีลบนเนินเขาแห่งนี้ เพราะมียักษ์ ๒ ตน คอยดูแลรักษาและอยู่บริเวณภูเขานี้มาช้านาน เมื่ออดีตนั้นมียักษ์มาหาอาหาร และได้พบพระพุทธเจ้า จากนั้นยักษ์ คิดจะจับพระพุทธเจ้ากินเป็นอาหาร และในทันใดนั้นก็ได้เข้าไปจับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิฤทธิ์ โดยยักษ์ก็จะร้อนเป็นไฟทุรนทุราย จนยักษ์บอกว่าพอแล้วข้ายอมแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด พอยักษ์หยุดคิดที่จะกินพระพุทธเจ้าความเจ็บปวดก็หายไป จากนั้นจึงยอมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้และได้จำศีลอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ และต่อมาชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นบนเขาแห่งนี้ชื่อว่า “วัดพระธาตุจอมศีล”

        ภายในวิหารวัดพระธาตุจอมศีล มีพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ “หลวงพ่อพุกกะยาภรณ์มณีศรีปทุม” องค์พระทรงเครื่อง มีความสูง ๗ เมตร หน้าตักกว้าง ๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ มีความงดงามอย่างยิ่ง การสร้างพระทรงเครื่ององค์นี้ สืบเนื่องจากในอดีตเมืองพะเยาได้มีกษัตริย์สร้างพระทรงเครื่องไว้ที่วัดหลวงราชสัณฐาน ต่อมาพระได้สูญหายไป และทางวัดได้สร้างพระจอมทรงเครื่องจำลองขึ้นมาใหม่ แต่องค์เล็กกว่า เพื่อให้ชาวพะเยาได้กราบไหว้และเป็นสิริมงคลกับบ้านเมือง ต่อมาทางวัดพระธาตุจอมศีล ได้สร้างพระทรงเครื่องขึ้นมาอีกองค์เป็นพระทรงเครื่องที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

       และในบริเวณวัดยังมีศาลเจ้าพ่อล้านช้างซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

5,833 views

3

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา