กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามี

พิพิภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามี

10 August 2018

like 315

752 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ บ้านน้ำเค็ม ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก นอกเหนือจากภาพชีวิต ที่สูญเสียและซากบ้านเรือนที่พังทลายจากคลื่นยักษ์ที่โหมกระหน่ำยังมีภาพจากซากเรือประมง ขนาดใหญ่มากมายที่ถูกซัดมาเกยตื้นในชุมชนบ้านน้ำเค็ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของกระแสคลื่น   ที่ทำลายวิถีชีวิตอันสงบสุขของชุมชนชาวประมงบ้านน้ำเค็มให้แหลกสลายไปในพริบตา              

 ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรณีพิบัติ ณ บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ให้ได้รับการฟื้นฟูทะนุบำรุงเพื่อสร้างความสุขและความเจริญอันยังยืน คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา จึงได้ดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรือประมงเกยตื้น บ้านน้ำเค็ม จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และได้ของบกลางซื้อเรือและวัสดุที่เสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภัยพิบัติจากสึนามิ บริเวณที่เรือเกยตื้น ทั้ง ๒ ลำ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เฉพาะพื้นที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดยดำเนินการฟื้นฟูแบบบูรณาการและมุ่งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ


เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area