webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   ธง มหิดล

ธง มหิดล

23 September 2017

like 0

71 views

1

แบ่งปัน
   วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" และที่อยู่คู่กับวันมหิดลมาช้านานคือ ธง มหิดล

โดยแนวคิดในการทำ ธง มหิดลนั้นเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ.2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจัดหน่ายธง "วันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย 

ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ ใน พ.ศ. 2520 การจำหน่ายธงได้ผลดีเกินคาด ธงไม่พอสำหรับวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่ "กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขต ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จึงอาสาทำธงมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยจะเริ่มทำกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลา  19.00น. -6.00 น. 

กิจกรรมการทำธงวันมหิดลเพื่อมอบแก่ผู้บริจาคช่วยผู้ป่วยมีประชาชนหลายหมู่เหล่ามาร่วมบริจาคตามศรัทธา นับเป็นการปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังสามัคคี และพลังกตัญญูกตเวทีในหมู่ประชากรไทยอีกด้วย 

การกำหนดสีธงในแต่ล่ะปีจะขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นวันมหิดลตรงกับวันอะไร อย่างในปีนี้วันมหิดลตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายา 2560 ซึ่งสีประจำวันอาทิตย์คือสีแดง ดังนั้นธงมหิดลปีนี้จึงเป็นสีแดง 

Created Date :

1

แบ่งปัน
created by
hot hit

ในหลวงรัชกาลที่๙กับการเสด็จเยือนประเทศในอาเซียน : ประเทศฟิลิปปินส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสด็จเยือนสาธา...

aseanculturalcenter

0

บ้านเก่าเล่าเรื่อง....เล่าเรื่องอะไร

พิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์           บ้านเก่าเล่าเรื่องเพิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเจริญไชยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ถือ...

youth_s

0

ทิศทางมิวเซียม 2018 : จาก“กล่องมหาสมบัติ”สู่“กล่องเครื่องมือ”

เมื่อถึงเดือนกันยายน ก็หมายถึงใกล้ไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งโดยปกติแล้ว มักเป็นเวลาที่คนทำงานในภาคธุรกิจจะคุ...

Nithinand

0