webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   คนขโมยชาที่วาวี

คนขโมยชาที่วาวี

09 September 2017

like 0

2,048 views

7

แบ่งปัน
หมู่บ้านวาวีตั้งอยู่กลางหุบเขาในอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ หรือที่เรียกว่าชาวจีนหยูนาน สมัยก่อนบริเวณนี้ยังคงสภาพเป็นป่าดงดิบ มีสิงห์สาราสัตว์ อยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่เข้ามาบุกเบิกและเริ่มทำชาคนแรกคือ พ่อฒ่านุ สุนา กับพ่อเฒ่าส่างหล่อ และญาติ ๆ ที่เป็นผู้ชาย ได้ร่วมกันเข้าไปสำรวจต้นชาป่า หรือที่เรียกกันว่า ต้นเมี่ยงป่า ตามที่ได้ทราบข่าวจากชาวเขาเผ่าลาหู่ที่อาศัยทำไร่ข้าวอยู่ตามยอดเขาบริเวณต้นน้ำแม่สรวย(ขุนสรวย)  ว่ามีต้นเมี่ยงป่าขึ้นอยู่ตามสองฝั่งลำห้วยแม่สรวย จึงได้เข้าไปสำรวจพบว่ามีมากพอที่จะทำสวนเมี่ยงได้หลายครอบครัว จึงตกลงพากันขึ้นมาตั้งหมู่บ้านขุนสรวย จัดแบ่งที่ป่าที่สำรวจพบต้นเมี่ยง แล้วจึงทำการบุกเบิกแผ้วถางในปีนั้น 

คนงานกำลังบดใบชาด้วยมือแบบโบราณ

การใช้เครื่องอบใบชาทำให้สามารถผลิตชาได้ทีละมาก ๆ

 ปีแรกก็แผ้วถางทำเป็นไร่ข้าวก่อน  เพื่อเป็นเสบียงอาหาร  หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จ พอดีกับต้นเมี่ยงก็แตกหน่อขึ้นมา สูงประมาณ 1 เมตร ก็ลงมือแผ้วถางหญ้าที่ขึ้นภายในไร่ข้าวเก่าทิ้งก็กลายเป็นสวนต้นเมี่ยงขึ้นมาแทน สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องในการผลิตมากนักจริงนิยมขายเป็นชาสด หรือนำไปแลกกับเกลือซึ่งสมัยนั้นเกลือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากโดยเฉพาะตามยอดเขายอดดอย

การเก็บชาอู่หลงในช่วงเช้าขณะอุณหภูมิต่ำจะทำให้ได้ชารสชาติดี

 การทำชาสมัยก่อนมีความยากลำบากเป็นอย่างมาก ไหนจะต้องเสี่ยงกับสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าหรือแม้กระทั้งไข้มาเลเรียที่ระบาดอย่างมาก เมื่อมีพ่อค้านักธุรกิจซึ่งได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการไปบุกเบิกทำสวนเมี่ยงแถบบริเวณต้นน้ำขุนสรวย จึงได้แนะนำในพ่อเฒ่าสานุ ผลิตชาอบแห้งจะได้กำไรและเก็บได้นานกว่าชาสด จากนั้นเริ่มเก็บยอดชามาทำชาแห้ง จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2500  ชาวจีน (จีนยูนนาน)  เป็นชาวจีนพลัดถิ่นหรือกองพล 93  และกองพล  95  ได้เริ่มอพยพจากประเทศพม่า  เข้ามาอยู่อาศัยแถบบริเวณชายแดนตามเทือกเขา ผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราวในรูปแบบพ่อค้า  เนื่องจากนโยบายการผลักดันคนต่างด้าวของรัฐบาลพม่าสมันนั้น 

ต้นชาอัสสัมอายุ 700 ปี ปัจจุบันราคาใบชาของต้นนี้ตกอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาท

ต่อมา คุณนายพินิจ พิทักษ์วาวี มองเห็นว่าภูมิประเทศบนดอยวาวีมีความแตกต่างของอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในหนึ่งวัน โดยอุณหภูมิตอนเช้า 3 องศาเซลเซียส และตอนกลางวัน 23 - 25 องศาเซลเซียส เหมาะสมหรับหรับการปลูกชา และจะทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพดี  ถ้ามีต้นชาสายพันธุ์ที่ดีก็สามารถนำมาปลูกได้ ซึ่งสมัยนั้นชาอู่หลง (อู่ = ดำ , หลง = มังกร) มีราคาแพงและคนนิยมดื่มกันมาก แต่ในประเทศไทยไม่มีชาพันธุ์นี้อยู่เลย ด้วยความที่คุณพินิจ เป็นชาวจีนหยูนาน ทำการค้ากับประเทศจีนอยู่บ่อยครั้ง จึงได้ขโมยสายพันธุ์ชาอูหลงมาจากประเทศจีนโดยการตัดกิ่งเป็นท่อนแล้วนำมาห่อใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ แอบลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาขยายพันธุ์ โดยได้นำมาประมาณ 50 กิ่ง แต่โดนด่านตรวจคนเข้าเมืองยึดไป 40 กิ่ง เหลือรอดกับมาเพียง 10 กิ่ง แต่ด้วยความสามารถและวิริยะอุสาหะ คุณพินิจ ได้ขยายพันธุ์ชาอู่หลงบนดอยวาวี จนกลายเป็นไร่ชาอู่หลงไร่แรกบนแผ่นดินได้ อาจกล่าวได้ว่า คุณพินิจ เป็นบุคคลแรกที่นำชาอู่หลงเข้ามาในประเทศไทย 

คุณนายพินิจ พิทักษ์วาวีผู้ขโมยชาอู่หลงจากเมืองจีนเข้ามาเพาะพันธุ์ได้คนแรก


ในการเก็บใบชา ชาอู่หลงและชาอัสสัมจะเก็บโดยนับ 1 ยอด 2 ใบอ่อน มีเพียงชาอู่หลงเบอร์ 12 เพียงชนิดเดียวที่เก็บโดยนับ 1 ยอด 3 ใบอ่อน แต่ถ้าช่วงห่างระหว่างใบกว้างเกินก็ให้เด็ดโดยให้มีความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ในการเก็บใบชานั้น ถ้าฝนตกจะไม่เก็บ ชาอู่หลงเบอร์ 12 จะมีต้นสูง และใบจะมีขนาดใหญ่กว่าชาอู่หลงก้านอ่อนและอู่หลงชิงชิง แต่ชาอัสสัมจะใหญ่กว่าทุกประเภท การเก็บชาอู่หลงจะมีการเว้นระยะการเก็บรอบละ 40 - 45 วัน ใบชาสด 42 กิโลกรัม สามารถทำเป็นชาแห้งได้ 1 กิโลกรัมคุณภาพของใบชานั้นขั้นอยู่กับอายุของต้นชา คือ ต้นชายิ่งแก่ยิ่งได้ใบชาที่มีคุณภาพดี การดูอายุของชาจะต้องดูที่ขนาดของลำต้นและขนาดของโคนต้น และชาวจีนก็นิยมบริโภคชาและมีพิธีกรรมที่มีชาเข้าไปเกี่ยวข้องจนกลายเป็นวัฒนธรรมมาจนทุกวันนี้


ในประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีนจะมีการนำชาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

ไร่ชาอู่หลงแห่งแรกของประเทศไทยในยามค่ำคืน 

Created Date :

7

แบ่งปัน
created by