webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   จากวันวานถึงวันนี้ "เขาดินวนา"

จากวันวานถึงวันนี้ "เขาดินวนา"

02 September 2017

like 2

278 views

1

แบ่งปัน
คุณยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ไปสวนสัตว์ มันช่างน่าตื่นตาตื่นใจ มีความสุขร่าเริง แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เมื่อได้ไปสวนสัตว์ ความรู้สึกนี้ก็ยังคงหลั่งไหลพรั่งพรู ไปทั่วร่างทุกครั้งที่ได้เยียบยืนอยู่ภายในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด และสวนสัตว์ที่คนไทยคุ้นชินที่สุดคงหนีไม่พ้น สวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียก สวนดุสิตหรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๓๘หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม ๕) ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ำ และถนน แล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ สำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า เขาดินวนา โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ และข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต


     ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย


          ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้


จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่างๆ มาจากสวนอัมพร และ ย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์ มาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทางสำนักพระราชวัง ส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางเทศบาล นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย


     ปัจจุบันสวนสัตว์อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้นอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์สัวต์ป่า หรืออาคาร ไนท์ซาฟารีที่มีการนำสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนมาจัดแสดงให้ชม  และยังได้มีการนำแสดงโชว์ต่าง ๆเข้ามาเพื่อให้ผู้เข้าชมมีกิจกรรมภายในสวนสัตว์มากขึ้น เช่น โชว์แมวน้ำแสนรู้ โชว์กายกรรมจากประเทศเคนย่า แล้วคุณล่ะไปสวนสัตว์ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

รูปภาพเก่าจากhttps://www.dusit.zoothailand.org

Created Date :

1

แบ่งปัน
created by