webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   ค่าน้ำนมมีราคาเท่าไร ?

ค่าน้ำนมมีราคาเท่าไร ?

12 August 2017

like 7

207 views

2

แบ่งปัน
“ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม” เนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลงค่าน้ำนม ซึ่งแต่งโดย ครูไพบูลย์ บุตรขัน บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2492 โดยตอนแรกผู้ที่จะมาขับร้องเพลงนี้ชื่อ บุญช่วย แต่ด้วยมีเหตุบางประการทำให้มาอัดเสียงไม่ได้ จึงได้ให้ ครูชาญ เย็นแข เป็นผู้บันทึกเสียงแทน ครูชาญ เย็นแข ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 50 บาท ในสมัยนั้น เมื่อเพลงนี้ได้เผยแพร่ออกไปทำให้ ครูชาญ เย็นแข มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น และได้มีผลงานต่อมาอีกหลายเพลง เนื้อเพลงค่าน้ำนมนั้นได้บอกถึงความรัก ความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูกแม้ตัวเองจะต้องลำบากเพียงใดก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก เมื่อลูกเติบใหญ่ขึ้นมาก็ควรรู้คุณค่าพระคุณของแม่ และควรจะสำนึกตอบแทนบุญคุณของ ค่าน้ำนม  ซึ่งความหมายของ คำว่า “ค่าน้ำนม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ 2554 ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นเงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา” นอกจากนี้ยังระบุว่าคนไทยมักนิยมใช้คำว่า “ค่าน้ำนม” เข้าคู่กับคำว่า ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เป็น เงินค่าสินสอด อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ในพีธีแต่งงานของทั้งไทยและจีน

  โดยในประเพณีของไทยนั้น ค่าน้ำนม จะเรียกรวมอยู่กับเงินสินสอด เพื่อเป็นการให้เกียรติพ่อ-แม่ฝ่ายหญิง ซึ่งในอดีตมักจะเรียกค่าสินสอดกันประมาณ 30 หรือ 40 บาท  สมัยนั้นจะเรียกสินสอดพอเป็นพิธี เพราะหากเรียกมากกว่านั้นอาจถูกชาวบ้านนินทาได้ว่า บ้านนี้ขายลูกสาวกิน และพ่อแม่ของเจ้าสาว จะมอบคืนให้กับคู่แต่งงาน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับสร้างครอบครัวต่อไป ซึ่งในปัจจุบันเงินค่าน้ำนมของคนไทยจะให้กันตามเห็นแต่สมควรตามกำลังจะให้ได้หรือตกลงกันทั้งสองฝ่าย ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป โดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็หลักใกล้หมื่นถึงหมื่นขึ้นไป หากบ้านไหนมีฐานะก็อาจให้มากกว่านั้นก็ได้ แต่สำหรับพีธีแต่งงานของจีน ค่าน้ำนม มีความหมายเหมือนกับของไทย แต่จะแยกค่าสินสอดไว้ชัดเจน โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของพ่อ-แม่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งพ่อ-แม่ของเจ้าบ่าวจะเป็นฝ่ายทำการจัดซองแดง 4 ซอง สำหรับมอบให้กับพ่อ-แม่เจ้าสาวโดยเฉพาะ ได้แก่
ซองสำหรับค่าน้ำนม
ซองสำหรับค่าเสื้อผ้า
ซองสำหรับค่าเสริมสวย
ซองสำหรับเป็นทุนตั้งตัว
เงินทั้ง 4 ซองนี้ จะได้คืนเป็นขวัญถุงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความปราณีของพ่อ-แม่เจ้าสาวเท่านั้น

Created Date :

2

แบ่งปัน
created by