webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   ผ้าอาบน้ำฝน และ ผ้าจำนำพรรษาต่างกันอย่างไร

ผ้าอาบน้ำฝน และ ผ้าจำนำพรรษาต่างกันอย่างไร

10 July 2017

like 4

100 views

2

แบ่งปัน
ในวันเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนไทยทุกคนต่างรู้ว่า เป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องปวารณาตน อธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน 

นอกจากการทำบุญเข้าพรรษาแล้ว ยังมีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ทำในช่วงเข้าพรรษา คือ การถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ในครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ไปจนถึงเดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ และทรงอนุญาตนุ่งหุ่มได้ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำเดือน 8 ไป และห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์แสวงหาผ้านุ่งห่มเลยไปจากทรงอนุญาตไว้ ผ้าอาบน้ำฝน ถึงแม้ว่าไม่ได้จัดอยู่ในชุดไตรจีวร แต่ก็หมายถึงเครื่องนุ่งห่มอันจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์เช่นกัน การถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระภิกษุนั้น ก็เพื่อให้ท่านได้ใช้สำหรับอาบน้ำในช่วงฤดูฝน และได้ทรงกำหนดไว้ในพระวินัยปิฎกว่า ขนาดผ้าอาบน้ำฝนไว้ จะต้องมีความยาวของผ้า 4 ศอก กับ 3 กระเบียด กว้างศอกคืบ 4 นิ้ว 1 กระเบียด กับ 2 อนุกระเบียด คิดตามประมาณของช่างไม้ จะยาวหรือกว้างกว่านั้นไม่ได้ จะถือว่าเป็นโทษแก่พระภิกษุสงฆ์

ตามพุทธประวัติ พุทธศาสนิกชนคนแรกที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนคือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุมีผ้าจีวรเพียงชุดเดียวเท่านั้น เมื่อต้องสรงน้ำจึงต้องเปลือยกาย ทำให้ดูไม่งามและเหมือนนักบวชนอกศาสนา นางวิสาขามหาอุบาสิกาจึงคิดถวาย "ผ้าวัสสิกสาฏก" หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ผลัดเปลี่ยนกับผ้าสบงปกติ จนเป็นประเพณีทำบุญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

แต่คนทั่วไปยังเข้าใจผิดว่า ผ้าอาบน้ำฝนและผ้าจำนำพรรษา เป็นผ้าชนิดเดียวกันเพราะถวายในช่วงเข้าพรรษาเหมือนกันทั้งที่จริงแล้ว ผ้าจำนำพรรษา เรียกตามคำวัดว่า ผ้าวัสสาวาสิกสาฎก จะเป็นผ้าไตรจีวรทั้งหมดหรือผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ โดยทายกมีเหตุรีบด่วนเช่นต้องไปทัพหรือเดินทางไกลไม่อาจรอถึงช่วงออกพรรษาได้จึงขอถวายไว้ก่อนภายในพรรษา จึงเรียกผ้านี้อีกอย่างหนึ่งว่า อัจเจกจีวร คือจีวรรีบด่วนหรือผ้าด่วนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับไว้ได้ก่อนวันออกพรรษาปวารณาไม่เกิน ๑๐ วัน ผ้าจำนำพรรษา ที่เรียกดังนี้เพราะเมื่อรับถวายแล้วต้องเก็บไว้จนกว่าจะออกพรรษาจึงนำออกแจกกันเหมือนกับจำนำหรือฝากพรรษาไว้ก่อน ส่วนผ้าอาบน้ำฝน คือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาสรงน้ำ เหมือนผ้าขาวม้า ผ้าอาบน้ำฝน เป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ได้เป็นผืนที่ ๔ นอกเหนือจากไตรจีวร 

อานิสงส์ ของการถวายผ้าอาบน้ำฝน
การถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความเชื่อที่ถือกันมานานว่า ผู้ใดที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ จะถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยทำนุบำรุงและสนับสนุนพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อมิให้พระภิกษุสงฆ์ต้องลำบากในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน จะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาและช่วยเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป และผู้ทืได้บริจาคผ้าอาบน้ำฝน ก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญ จะมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมาย เมื่อสิ้นบุญไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทพบตรเทพธดาบนสรวงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติสืบไป


อ้างอิง:พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๔๘

Created Date :

2

แบ่งปัน
created by
hot hit

พยานวัตถุในเรื่องเล่าของปามุก

ดูเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสาเป็นเรื่องรัก แต่ Orhan Pamuk ไม่ได้เขียนเรื่องรักเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ปามุกบรรจงเ...

Uruda

1

จาก “ดิปปี้” ถึง “โฮป” ว่าด้วย “วิสัยทัศน์” มิวเซียม

เวลานี้ชาวลอนดอนหลายคนกำลังให้ความสนใจกับ “โฮป” โครงกระดูกวาฬสีน้ำเงินที่แขวนโดดเด่นอยู่กลางห้องโถงของมิวเซี...

Nithinand

3

300 รอด/สามร้อยยอด

ถ้าใครเคยมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนคงเคยเห็นเทือกเขาที่มียอดเขาน้อยใหญ่จำนวนมาก เรียงรายไล่ระดับกันไป ...

Tanat

1

วัดนันตาราม งามล้ำค่าศิลปะไทใหญ่

     วัดนันตาราม สร้างขึ้นโดยชาวไทใหญ่ แต่เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ...

FOTOBIKER

3

พระป้ายของพระเจ้าตาก ในมิวเซียมนอกเครื่องแบบที่วัดอรุณฯ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื้อจีนทางใต้ แบบที่เรียกกันว่าจีนแต้จิ๋ว แถมยังระบุได...

Siripoj

2

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เตรียมตัวให้พร้อม กับการกลับมาอีกครั้งของ เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. #...

tthananid

0

ว่าด้วยเสียงและเสียงรบกวนในประวัติศาสตร์

ในภาษาอังกฤษ ความหมายของคำว่าเสียงหรือ “sound” แตกต่างจากคำว่า “noise” เป็นอย่างมาก เพราะ sound นั้นหมายถึงเสียงทั่วไ...

Atibhop

1

‘บวชนาค’ หลักฐานเก่าแก่ที่สุด อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเอ่ยถึงการ ‘บวชนาค’ นะครับ ‘นาค’ เป็นคำใช...

Siripoj

1