กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 1,040

9,343 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 

เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

เผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ 

 

จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดองค์ความรู้ ตลาดนัดของมิตรภาพและการแบ่งปัน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน

 

จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 5 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 160 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์ มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ ป่าดงพงไพร  เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล  เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

 

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทางสาย 29, 39, 338, 510, 522

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

27

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

12 ม.ค. 2562

20 ธันวาคม 2561
น้องๆ หนูๆ เตรียมพบกับความสนุกสนานตามสไตล์วิถีเกษตรพอเพียงในงานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชา วันเสาร์​ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์​เกษตร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ นวนคร​ ปทุมธานี​  สนุกกับเกมและกิจกรรม Walk Rally วิถีเกษตร ฝึกทักษะเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เพาะพันธุ์กล้าข้าว ตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ นาปาเป้า ประดิษฐ์ว่าว และอีกสารพัดกิจกรรมเกษตรน่ารู้ แลกรับของรางวัล!!! วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2561 เรามีนัดกันที่งานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชา งานเริ่มเวลา 08.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ห้ามพลาดนะจ๊ะเด็กๆ  เดินทางสะดวก พิพิธภัณฑ์ฯตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333

01 ธ.ค. 2561

07 ธ.ค. 2561

09 พฤศจิกายน 2561
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน และงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี

01 มิ.ย. 2561

03 มิ.ย. 2561

30 พฤษภาคม 2561
เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรม Agri Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย .ร่วมสืบสาน ตำนานเกษตรไทย กับกิจกรรมมากมาย- ชมเครื่องกรองน้ำโบราณ ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส- ฟังเสวนาพิพิธภัณฑ์ - การแสดงศิลปวัฒนธรรม และของเล่นพื้นบ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค - ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลกว่า 300 บูธ- การอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร - บูธนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้กว่า 30 แห่ง และนิทรรศการ ชุด ถอดรหัสไทย จาก #มิวเซียมสยาม.พบกัน วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ.สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ www.wisdomking.or.th

01 มิ.ย. 2561

03 มิ.ย. 2561

28 พฤษภาคม 2561
สืบสาน ตำนานเกษตรกรไทย  สืบสาน ตำนานเกษตรกรไทย จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า 30 แห่ง เสวนา "เกษตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ บ้านโนนวัด"   รื่นเริงเบิกบาน สนุกสนานของเล่นพื้นบ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค อบรมวิชาของแผ่นดิน 20 หลักสูตร ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย 300 บูธ วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฌแลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

17 ต.ค. 2559

21 พ.ย. 2559

17 ตุลาคม 2559
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  และ  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ "ในหลวงรักเรา"  ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค 2559 - 13 พ.ย 2559 เวลา 09.00 - 20.00 น.  ***โดยไม่มีค่าเข้าชม***   พร้อมเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชดำริพระราชจริยวัตร หลักการทรงงาน และภาพยนตร์ 3 มิติเรื่อง "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" เพื่อร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานพระองค์ท่านสืบไป.. .
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง