กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

27 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 274

4,286 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากภารกิจดังกล่าว ศ.ศ.ป ยังมีหอนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย

 • หอศิลปาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเพื่อสืบสานงานศิลปาชีพทั่วภูมิภาคของไทย แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในแต่ละภูมิภาค ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการแสดงโขนพระราชทาน

 

 • หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกัน  มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆปี

 

 • หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติ เรื่องราว และผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ ศ.ศ.ป. คัดเลือกขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นผู้สืบทอดและรักษาศิลปหัตถกรรมไทย 

 

 • หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ  ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมและแบบพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม  โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์(Prototype) ที่จัดแสดง ศ.ศ.ป. ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบ ร่วมกับช่างหรือครูช่างในชุมชนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย  สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

 

 • หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ

- ห้องเครื่องทองไทย  แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดครื่องอุปโภค หมวดเครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองคำเปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย

- ห้องผ้าไทยโบราณ จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง ศ.ศ.ป. เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกเชิงทองคำจากเส้นทอง ผ้าซิ่นตีนจกไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ ผ้าเขยไทครั่ง ผ้าซิ่นหมี่ลายโบราณ เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผลงานเครื่องรักของไทยและอาเซียน ที่หาชมได้ยาก

แผนที่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-367 054-6 ext. 1289 / 1386
โทรสาร : 035-367 051
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง คือ

 • ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับไปทางบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 • ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 


รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ขึ้นรถตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

05 มี.ค. 2562

05 เม.ย. 2562

15 มีนาคม 2562
นิทรรศการแสดงผลงาน “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” วันที่ 5 มีนาคม - วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องแพรวา ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   ***** ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *****  สอบถามเพิ่มเติม โทร.1289

17 ส.ค. 2559

21 ส.ค. 2559

15 สิงหาคม 2559
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ขอเชิญชมนิทรรศการ ASEAN Selections 2016 "Innovative craft of Textiles in ASEAN : Accents"  ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  เข้าชมฟรี!   --------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลพัชร โทรศัพท์ 091-846-9441 Line : information-award   E-mail : aseanselection2016@gmail.com
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง