กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

27 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 269

3,629 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากภารกิจดังกล่าว ศ.ศ.ป ยังมีหอนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย

 • หอศิลปาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเพื่อสืบสานงานศิลปาชีพทั่วภูมิภาคของไทย แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในแต่ละภูมิภาค ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการแสดงโขนพระราชทาน

 

 • หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกัน  มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆปี

 

 • หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติ เรื่องราว และผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ ศ.ศ.ป. คัดเลือกขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นผู้สืบทอดและรักษาศิลปหัตถกรรมไทย 

 

 • หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ  ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมและแบบพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม  โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์(Prototype) ที่จัดแสดง ศ.ศ.ป. ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบ ร่วมกับช่างหรือครูช่างในชุมชนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย  สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

 

 • หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ

- ห้องเครื่องทองไทย  แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดครื่องอุปโภค หมวดเครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองคำเปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย

- ห้องผ้าไทยโบราณ จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง ศ.ศ.ป. เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกเชิงทองคำจากเส้นทอง ผ้าซิ่นตีนจกไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ ผ้าเขยไทครั่ง ผ้าซิ่นหมี่ลายโบราณ เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผลงานเครื่องรักของไทยและอาเซียน ที่หาชมได้ยาก

แผนที่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-367 054-6 ext. 1289 / 1386
โทรสาร : 035-367 051
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง คือ

 • ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับไปทางบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 • ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 


รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ขึ้นรถตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

17 ส.ค. 2559

21 ส.ค. 2559

15 สิงหาคม 2559
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ขอเชิญชมนิทรรศการ ASEAN Selections 2016 "Innovative craft of Textiles in ASEAN : Accents"  ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  เข้าชมฟรี!   --------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลพัชร โทรศัพท์ 091-846-9441 Line : information-award   E-mail : aseanselection2016@gmail.com
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง