กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 243

821 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

     โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2527 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือ นายณรงค์ อนันตรังสี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และนายกว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สศ.) จังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น โดยใน ปี พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  4 ห้องเรียน สำหรับสถานที่เรียนชั่วคราวระยะแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  ดังนั้นจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ นายกว้าง  รอบคอบ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จากนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ ครูใหญ่โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมาได้รับความเมตตากรุณาจากพระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันท ภิกขุ  เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จากนั้นในปี พ.ศ. 2529 ได้รับความกรุณาจากคุณลุงธวัช  ทานสัมฤทธิ์  ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้โอนกรรมสิทธิ์การเช่าที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษา เป็นเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตามโฉนดที่ 1840 เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กันยายน 2529 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

15 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ซอยติวานนท์32 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 025882826-7
โทรสาร : 025806502
เว็บไซต์ : http://npschool.ac.th/
อีเมล : jsangdown@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

500 คัน

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,324 ผู้เข้าชม6.21 กม.ขอเส้นทาง
124 ผู้เข้าชม9.89 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง