กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

27 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 2,330

9,264 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

       พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  

        พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์  เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของชาวพื้นถิ่นภูเก็ต หรือ ชาวเพอรานากัน ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ  มีห้องจัดแสดงเป็น 6 ห้อง 

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 พลัดพราก 

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 รากใหม่ 

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 ฉิมแจ้ 

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องจัดแสดงที่ 4 ผ้า 

เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

 

ห้องจัดแสดงที่ 5 อาหาร 

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องจัดแสดงที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด

  

 

อาคารสถานีตำรวจ (เก่า) 

นอกจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามถนนไปยังอาคารฝั่งตรงข้าม  เพื่อเข้าไปชมนิทรรศการภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเท่ียว) ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสาคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

1. ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

2. สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

3. ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง 

4. ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

5. นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

6. นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไม “ดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

7. อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

8. มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

 

และยังจะพบกับนิทรรศการภาพถ่ายภูเก็ตตี 4 

"ภาพถ่าย วิถีชีวิต วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดวันและการเริ่มต้นวันใหม่ ในพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลนครภูเก็ต..."

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

มิวเซียมภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-8077873
อีเมล : peranakannitat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา 9.00 - 16.30 น. 

โดยมีรอบการเข้าชมนิทรรศการชั้นที่ 2 

รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.

รอบที่ 3 เวลา  13.30 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.

รอบที่ 5 เวลา 15.30 น.

 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน  30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
ผู้เข้าชมหมู่คณะกรุณาติดต่อจองรอบล่วงหน้า 

70

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

15 มี.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

15 มีนาคม 2562
มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในการถ่ายภาพ   ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชอบภูเก็ตตรงนี้” ผ่านร้านที่ใช่ มุมที่ชอบ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยต้องมี Museum Bag เป็นองค์ประกอบอยู่ในภาพ (Museum Bag รับได้ที่มิวเซียมภูเก็ต ฟรี!!)    ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท เงื่อนไขและใบสมัคร>>https://goo.gl/KfDYXz<< ** สอบถามรายละเอียด โทร. 094 - 807 7873 **

10 ก.พ. 2562

12 ก.พ. 2562

30 มกราคม 2562
พบกับงาน #ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายการจัดงานทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน "ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐"  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณย่านเมืองเก่า    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะหนักและเห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองให้คงอยู่สืบไป

07 ธ.ค. 2561

14 ธ.ค. 2561

22 พฤศจิกายน 2561
#MuseumTour "สถานที่ลับ สงครามโลกเมืองภูเก็ต"มิวเซียมภูเก็ตขอเชิญคุณไปทัวร์เรียนรู้เรื่องราวภูเก็ตยุคสงครามโลกครั้งที่ 2จุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์เมือง ผ่านสถานที่จริงในย่านเมืองเก่าภูเก็ต นำทัวร์เปิดสถานที่ลับโดยอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวรและทีมงานมิวเซียมภูเก็ต #เข้าร่วมฟรี #รับจำนวนจำกัดเปิดทัวร์ 2 รอบรอบแรก ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561รอบสอง ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เลือกได้ 1 ท่าน 1 รอบ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายเอียดกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/PwD1Nv <<<ส่งทางE-mail : Museumphyket@hotmail.com Line@ : MuseumPhuketหรือส่งด้วยตนเองที่ มิวเซียมภูเก็ต (ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต#ตั่งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561สอบถามเพิ่มเติมโทร 094-8077873

27 พ.ย. 2561

12 พฤศจิกายน 2561
มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญร่วมเสวนาเชิงประวัติศาสตร์ ภูเก็ต : ฝ่าวิกฤตสงครามโลกอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร   พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองภูเก็ตผ่านวิทยากร ผู้อาวุโสท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์ปิยชาติ สึงตี อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร คุณบุญธรรม ชัชเวช   ร่วมกิจกรรมฟรี รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ >> https://goo.gl/forms/HeeS5zMIR9FDLcY02 << หรือโทร 094-807-7873 (จักรณรงค์)

20 มิ.ย. 2561

30 ก.ย. 2562

28 มิถุนายน 2561
นิทรรศการภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA)    เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค    (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว)  ซึ่งมี  “ดีบุก”  เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน   นิทรรศการ “ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA)” เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ มิวเซียมภูเก็ต (อาคารฝั่งตึกตำรวจเก่า) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย      
pav

/

next

ข่าวสาร

นิทรรศการภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเท่ียว) ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสาคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
pav

/

next