กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ครุฑ

พิพิธภัณฑ์ครุฑ

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 237

2,627 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ครุฑของธนาคารธนชาต นับเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จัดสร้างจากแนวความคิดของผู้บริหารธนาคารธนชาต ที่ต้องการส่งผ่านความเคารพและความรู้ที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าแผ่นดิน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อองค์ครุฑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครุฑในทุก ๆ ด้านให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีพื้นฐานความเชื่อจากคติจักรวาลในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ อีกทั้งยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสถาบันการปกครองของไทยอย่างลึกซึ้ง และครอบคลุมความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน

 

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ โถงต้อนรับ ห้องครุฑพิมาน (ป่าหิมพานต์) ห้องนครนาคราช ห้องอมตะจ้าวเวหา และห้องจัดแสดงครุฑ 

 

โถงต้อนรับ เมื่อเดินเข้ามายังพิพิธภัณฑ์นี้จะมีสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ครุฑเด่นเป็นสง่าอยู่กลางโถง ซึ่งด้านขวามือจะเป็นกาพย์ห่อโคลงที่กล่าวถึงพญาครุฑในแง่มุมทางพุทธศาสนา ที่ได้รับเกียรติจากยอดกวีแห่งยุครัตนโกสินทร์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ประพันธ์ไว้ โดยถ่ายทอดความเป็นเทพของพญาครุฑที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์บนพื้นฐานของจักรวาล

 

โถงต้อนรับที่เป็นรูปวงกลมจะมีภาพหน้าสาขาต่าง ๆ ของธนาคารนครหลวงไทยที่ถ่ายทอดความประทับใจเก็บไว้ ด้านขวามือของโถงมีวีดิทัศน์แนะนำเรื่องราวและความสำคัญของพญาครุฑ โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้ด้วย รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การปั้นครุฑจากศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม จากภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ห้องครุฑพิมาน หรือวิมานแห่งครุฑ เป็นการรังสรรค์ห้องจัดแสดงส่วนนี้ให้เป็นป่าหิมพานต์ตามความเชื่อว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของพญาครุฑ คือ ป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นดินแดนที่กำเนิดขึ้นภายใต้แนวความคิดศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อยู่ในห้องนี้ ก็จะได้เหมือนท่องไปในแดนหิมพานต์ มีการจำลองสัตว์วิเศษที่ปั้นเสมือนจริงและจัดวางตามทิศที่อยู่อาศัยจริงของป่าหิมพานต์ ต้นมักกะลีผล จำลองสระอโนดาตอยู่ตรงกลางของห้องจัดแสดงและมีการนำเข้าสู่ห้องจัดแสดงถัดไปโดยมีแม่น้ำมหานทีสีทันดรเชื่อมระหว่างห้อง

 

ห้องนครนาคราช เป็นการเนรมิตอุโมงค์ทางเดินกว่า 10 เมตรให้กลายเป็นมหานครใต้น้ำ ทั้งสีสัน บรรยากาศ และวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อให้สมกับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเจ้าแห่งสายน้ำอย่างพญานาค ซึ่งเป็นปรปักษ์ตลอดกาลของพญาครุฑ โดยในห้องมีจิตรกรรมฝาผนัง “ครุฑยุดนาค” ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของพญาครุฑและพญานาค

 

ห้องอมตะจ้าวเวหา จัดแสดงสื่อมัลติมีเดียวในห้องอมตะจ้าวเวหา แสดงเรื่องราวที่แสดงถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของพญาครุฑในด้านความกตัญญูกตเวทิตา พละกำลัง และความเสียสละ มีการนำครุฑจากสาขาต่างๆมาประทับไว้บนผนังเพื่อให้เสมือนเป็นการเหิรเวหาของพญาครุฑ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอธิบายความผูกพันระหว่างครุฑกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยต่างๆ ตลอดจนตำนานและภาพของครุฑของประเทศอื่น ๆ 

 

ห้องจัดแสดงครุฑ จัดแสดงครุฑเก่าแก่ที่แกะสลักจากไม้สัก แต่ละตัวจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามจินตนาการ โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปร่าง หน้าตา สีของผ้านุ่ง เครืองทรงของครุฑแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน โดยครุฑตัวที่เก่าแก่ที่สุดเป็นครุฑจากสาขาราชดำเนิน ซึ่งเป็นสาขาแรกของธนาคารนครหลวงไทย มีอายุเก่าแก่กว่า 70 ปี

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ครุฑไม้สักที่เก่าแก่ที่สุด เป็นครุฑจากธนาคารนครหลวงไทย สาขาราชดำเนิน ซึ่งเป็นสาขาแรกของธนาคาร มีอายุเก่าแก่กว่า 70 ปี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ครุฑ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

179/279 ม.3 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันและเวลาทำการ

**ยังไม่เปิดให้บริการเข้าชมอย่างเป็นทางการ**

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ตรงไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู พิพิธภัณฑ์ครุฑจะอยู่ด้านหลังสนามกอล์ฟบางปู ซึ่งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

8

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง