กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

14 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 9

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

ห้องจัดแสดงหลัก มีทั้งหมด 3 ห้อง ประกอบด้วย

1. ห้อง ม.ล. มานิจ ชุมสาย  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของท่านอาจารย์ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของสถาบัน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

 

2. ห้องทำเนียบอธิการบดี  เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยและทำเนียบอธิการบดีในแต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

3. ห้อง ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นห้องเกี่ยวกับประวัติและสิ่งของส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา อาจารย์ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม และครูผู้อุทิศตนแก่ภาษาไทย

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-942 5800 , 02-942 6800 ต่อ 9001-9009
โทรสาร : 02-512 1845
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Chandrakasemthemuseum
อีเมล : chandrakasemthemuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันพุธและวันศุกร์  เวลา 10.30 – 15.30 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 38, 126, 134ก, 178, 179, 185, 206
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีรัชดาภิเษก หรือ สถานีลาดพร้าว แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง/รถตู้

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ วันอื่นๆนอกเหนือจากวันทำการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า 

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,280 ผู้เข้าชม2.96 กม.ขอเส้นทาง
109 ผู้เข้าชม6.56 กม.ขอเส้นทาง
1,349 ผู้เข้าชม8.39 กม.ขอเส้นทาง
1,297 ผู้เข้าชม9.17 กม.ขอเส้นทาง