แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

28 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 1

696 ผู้เข้าชม

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,574 ผู้เข้าชม0.22 กม.ขอเส้นทาง
1,620 ผู้เข้าชม3.88 กม.ขอเส้นทาง
425 ผู้เข้าชม3.9 กม.ขอเส้นทาง
5,306 ผู้เข้าชม4.01 กม.ขอเส้นทาง
2,294 ผู้เข้าชม4.03 กม.ขอเส้นทาง
16,592 ผู้เข้าชม4.76 กม.ขอเส้นทาง
17,817 ผู้เข้าชม4.83 กม.ขอเส้นทาง