กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

06 ธันวาคม 2561

ชื่นชอบ 334

6,060 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ

 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี 2543  เพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และเหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาแห่งแรกในประเทศไทย ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์  รวมถึงออกแบบรายละเอียดการจัดแสดนิทรรศการ ดำเนินการจัดแสดง ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการโดยจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ2554 และทดลองเปิดให้บริการจากนั้นมาอย่างต่อเนื่อง


โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการดังนี้

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 1

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติ กรมทรัพยากรธรณี

2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

- ธรณีวิทยาคืออะไร กำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฎจักรของหิน

- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ธรณีวิทยาของประเทศไทย

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 2

ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย - Precambrian – Recent หินยุคต่าง ๆ Model สถานที่ของหินยุคต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่าง ๆภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่าง ๆ

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 3

1.ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี

- กำเนิดแร่ การตรวจวิจัยแร่ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแสง ของแร่ การจำแนกชนิดของแร่ การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์แร่

2.ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์

- การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ

- ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม

- การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 4

ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์

- เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล

- การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม

- ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

- พลังงานทางเลือก

- ถ่านหิน

- การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง

- น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

 

นิทรรศการชั่วคราว

จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจตามระยะเวลาที่กำหนด หมุนเวียนไปตามหัวข้อที่กำหนด

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลอง

ซากดึดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย

หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681
โทรสาร : 02-902 7695
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/museum_pathum
อีเมล : ngm.dmr3@dmr.mail.go.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ) 

ค่าเข้าชม

คนไทย

  • เด็ก 10 บาท
  • ผู้ใหญ่ 30 บาท

คนต่างชาติ

  • เด็ก 50 บาท
  • ผู้ใหญ่ 100 บาท

 

*เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/ผู้สูงอายุ 60 ปี/นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษา/คนพิการ/พระภิกษุสามเณรนักบวช/ทหารผ่านศึก/ผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี*

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ ใช้ทางด่วนพิเศษ ลงที่ด่านธรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่านวัดพระธรรมกาย ถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร

หรือใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ

ทางลาดสำหรับรถเข็น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
20 ผู้เข้าชม8.89 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

05 ส.ค. 2561

08 สิงหาคม 2561
ค่าย se-ed kiddy camp ตอน ผจญภัยในโลก Jurassic World ชมหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เคลื่อนไหวได้ และร่วมขุดฟอสซิลไปด้วยกัน วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หนึ่งในความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้มอบความรู้ด้านธรณีวิทยา และโลกไดโนเสาร์ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานให้กับเด็กๆ แล้วเจอกันใหม่ค่ายหน้าครับ Cr : SE - ED iKids https://www.facebook.com/pg/iKidsWeb/photos/?tab=album&album_id=1164420287030817
pav

/

next

โปรโมชั่น

free

พาแม่เที่ยวชมสวนไดโนเสาร์ สนุกสนากับกิจกรรมเสริมทักษะ และชิงของรางวัลตลอดงาน
pav

/

next

ข่าวสาร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ สถานีตำรวจภูธรคลองห้า ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00 น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ แจ้งปิดบริการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม  0-2902-7695 0-2902-7681 08-5913-4688
ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม พาแม่เที่ยวตะลุยแดนไดโนเสาร์ - สัมผัสกับสวนไดโนเสารื์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น จำนวนมากขึ้น ไดโนสาร์ที่ไม่เคยได้เห็น มากันแบบจัดเต็ม - บรรยากาศภายในเป็นโลกแห่งดวงดาวและอวกาศสัมผัสถึงการตะลุยออกนอกโลก และนิทรรศการใหม่อุโมงค์ระบบสุริยะจักรวาลและสะพานดวงดาว - กิจกรรมชิงรางวัลหลากหลาย ในวันที่ 12 สิงหาคม และ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. https://www.facebook.com/NationalGeologicalMuseum.PathumThani/photos/a.371802382992530.1073741829.341208142718621/943189335853829/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1532837901440856
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ฐานกิจกรรม เกม ลุ้นรับรางวัลฟรี ในเวันเด็กแห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เปิดให้เข้าชมฟรี ตลอดงานตลอดวัน ช้อปสินค้าโอทอปชุมชน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง