เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   15 พ.ค. - 12 ก.ค. นี้ กิจกรรมเสริมนิทรรศการ “Cozy Cozy ภาวะน่าสบาย” จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

15 พ.ค. - 12 ก.ค. นี้ กิจกรรมเสริมนิทรรศการ “Cozy Cozy ภาวะน่าสบาย” จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13 พฤษภาคม 2561

ชื่นชอบ 4

126 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
กิจกรรมเสริมนิทรรศการชุดล่าสุดจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. “Cozy Cozy ภาวะน่าสบาย” กิจกรรมเสริมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ทุกเพศ ทุกวัย และทุกครอบครัว

พื้นที่สีเขียวในแบบของคุณ ร่วมกันสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณ ขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ยินดีที่ได้รู้จักพื้นที่สีเขียว (What), สถานี “สุข” สีเขียว (Why), ร่มรื่นชื่นใจ (How) และต้นไม้ของหนู (Do) เพื่อสร้างประสบการณ์โดยตรงอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวอันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมือง

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 
ณ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 093-124-6914 
โทรสาร 02-343-1552
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
(วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.) 
Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th

วันที่สร้าง : 21 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน