กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปีที่ 9
กิจกรรมปี 2561

01 ก.ย. 2561

23 ก.ย. 2561

นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปีที่ 9

459 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปีที่ 9 (Young Artists Talent 4.0 #9)

พิธีเปิดนิทรรศการ 6 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น.ณ โซนนิทรรศการชั้น 3 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดแสดง 1 - 23 กันยายน 2561เวลา 10:00-19:00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

#rcacbkk#youngartiststalent

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2561

0

แบ่งปัน

01 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031