กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ Looking 7
กิจกรรมปี 2561

04 ก.ย. 2561

28 ก.ย. 2561

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ Looking 7

478 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
นิทรรศการศิลปะ "Looking 7" โดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดย คุณ สมเกียรติ โสตถิวรนันท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ ๑ และ ๒ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯนิทรรศการจัดแสดงระหว่าง วันที่ ๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ ๐๒ ๒๒๔๘ ๐๓๐ ต่อ ๒๐๒

#RCAC #RatchadamnoenContemporaryArtCenter#Bangkok #Thaiand#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2561

0

แบ่งปัน

04 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031