ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   บริการรถยางล้อยาง ฟรี

บริการรถยางล้อยาง ฟรี

353 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ให้บริการรถรางล้อยาง

เวียนรอบโบราณสถานสำคัญ

โดยเริ่มจากสถานีหลังศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (หลังศาลากลางหลังเก่า) ผ่านวัดมหาธาตุ บึงพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม กลับมาจบที่ศูนย์ข้อมูล

 

**ทุกวัน ตามรอบเวลาที่กำหนด**

 

วันที่สร้าง : 04 กันยายน 2561

0

แบ่งปัน