กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป
กิจกรรมปี 2561

09 ก.ย. 2561

เสวนา ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป

639 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๔ 

เรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีปและหลักฐานใหม่ที่พบบนคาบสมุทรภาคใต้ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

วิทยากร 

ดร.อมรา ศรีสุชาติ อดีต นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร 

และ

นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามานย์ นักโบราณคดีชำนาญการ

 

ลิ้งก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา https://docs.google.com/forms/d/1EG9H5C48E9BQV9IdM4_G98OfT6xVlSxiCklm2Iw886A/edit?usp=drivesdk

วันที่สร้าง : 28 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

09 ก.ย. 2561

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370