กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8
กิจกรรมปี 2561

05 ก.ค. 2561

05 ส.ค. 2561

นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8

481 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ ทัศนียภาพแห่งสากล (International Perspective)

วันที่สร้าง : 26 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

05 ก.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281 5360-1

โทรสาร : 02-281 5359