กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธศัสตราสยามยุทธ
กิจกรรมปี 2561

21 ก.ค. 2561

พิพิธศัสตราสยามยุทธ

572 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษและสาธิตในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ ๗-๘

เรื่อง "พิพิธศัสตราสยามยุทธ" 

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพและลานด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

*ช่วงเช้า* พิพิธศัสตรา

เป็นการบรรยายพิเศษและนำชมวิทยากร โดย อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านศัสตราวุธไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

*ช่วงบ่าย* สยามยุทธ

เป็นการเสวนาและสาธิตการต่อสู้แบบต่างๆ วิทยากร โดย อาจารย์ปริญญา สัญญะเดชอาจารย์ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ พร้อมคณะธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ครูแปรง(ณปภพ ประมวญ) พร้อมคณะมวยไชยาสำนักดาบเพชรพุทไธฯคณะสเลมาน ลูกปีกกา

 

***ปิดท้ายกิจกรรม*** รำถวายมือแด่สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทุกพระองค์

 

สำรองที่นั่ง* โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ 

(เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)

อีเมล: education.nmb@gmail.com

 

*หมายเหตุ* ช่วงเช้ารับจำนวนจำกัด

วันที่สร้าง : 13 กรกฎาคม 2561

1

แบ่งปัน

21 ก.ค. 2561

08:30 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370