กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพถ่าย ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร
กิจกรรมปี 2561

05 ก.ค. 2561

25 ก.ค. 2561

ประกวดภาพถ่าย ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร

347 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 

ร่วมแสดงความสามารถผ่านมุมมองการถ่ายภาพเกี่ยวกับอาคารสายสุทธานภดล อดีตตำหนักในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาและสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

 

ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ทางสถาปัตยกรรม       

 

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกมากมาย       

โดยส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2561

ติดตามกติกาการประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.culture.ssru.ac.th หรือhttps://drive.google.com/file/d/1uPY5cn6Ta5xHFokJUKXYkFh6aq9gpSc9/view

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2561

0

แบ่งปัน

05 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-160 1216

โทรสาร : 02-160 1054