กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พระเกียรติคุณก้องหล้า ปวงประชาเป็นสุขศานต์
กิจกรรมปี 2561

25 มิ.ย. 2561

17 ส.ค. 2561

พระเกียรติคุณก้องหล้า ปวงประชาเป็นสุขศานต์

382 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ “พระเกียรติคุณก้องหล้า ปวงประชาเป็นสุขศานต์”  เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่นานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่อง  ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระองค์เป็นจำนวนมาก  ภายในนิทรรศการประกอบด้วย 

๑.     พระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หาชมได้ยาก 

๒.     พระราชกรณียกิจและรางวัลที่ทรงได้รับการถวายจากนานาประเทศ จากพระราชปณิธานที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ อนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตกรรม  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา

๓.     ดอกไม้พระนามและดอกไม้พระราชทานนาม

๔.     ผ้าหัตถศิลป์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๕.     จำลองค่ายผู้ลี้ภัย ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนับล้านคนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘  ศูนย์ศึกษาการอพยพ องค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยประจำปี ๒๕๓๓

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๕๔๔-๓๘๕๘

วันที่สร้าง : 25 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

25 มิ.ย. 2561 - 17 ส.ค. 2561

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2544-3858

โทรสาร : 0-2544-4068