กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

31 ก.ค. 2561

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ

416 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท 

 

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-25 ปี
  • ประเภทประชาชนทั่วไป

 

 

กติกา

  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพถ่าย ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดขึ้นภายในจังหวัดเชียงราย และแสดงออกถึงความเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” ที่บันทึกในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2559 – 2561
  • ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 mb. ลงใน facebook ของตัวเองและตั้งค่าเป็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2561
  • ในการโพสต์ภาพทุกภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดแฮชแท็ก (Hashtag) ประเภทที่ตัวเองส่งเข้าประกวด เช่น #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทเยาวชน หรือ #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทประชาชนทั่วไป พร้อมตั้งชื่อภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ ชื่อสถานที่หรือกิจกรรม และชื่อ-นามสกุลจริง ของตนเอง

 

 

ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • โทร. 02 – 209 3760 (ในวันและเวลาราชการ)
  • www.ocac.go.th  หรือ แฟนเพจ เชียงรายเมืองศิลปะ https://facebook.com/ChiangraiCityofArt/

 

 

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031