กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปกรรมสะสม "นัยแสง" (Luminous)
กิจกรรมปี 2561

04 มิ.ย. 2561

27 มิ.ย. 2561

นิทรรศการศิลปกรรมสะสม "นัยแสง" (Luminous)

441 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

"นัยแสง Luminous" นิทรรศการศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของผลงานศิลปะที่ให้สาระสำคัญต่อ“แสง” ผ่านผลงานของ 6 ศิลปิน ในคลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ จักรพันธุ์ โปษยกฤต,  ปรีชา เถาทอง, สุวิชาญ เถาทอง,  ผ่อง เซ่งกิ่ง,  อารยา ราษฎร์จำเริญสุข และ อัศนีย์ ชูอรุณ 

 

ชมผลงานและทำความเข้าใจกับแสงรอบตัวเราที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ พร้อมกับเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ในห้องกิจกรรมการเรียนรู้ (โปรดติดตามตารางกิจกรรมประกอบนิทรรศการอื่นๆต่อไป) 

 

“แสง” คือสิ่งคู่ขนานที่อยู่คู่มากับการแสดงออกทางศิลปะทุคยุคทุกสมัย แรกเริ่มอาจเป็นเพียงเครื่องช่วยในการมองเห็นวัตถุ เรื่อยมาจนเป็นปัจจัยหลักในการแสดงออกของศิลปะ แสงอาจเป็นปัจจัยเริ่มแรกในการก้าวข้ามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงที่ส่องสว่างลงมาจากฟากฟ้าในภาพ เพื่อแสดงออกถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า หรือการเปลี่ยนทิศทางของแสงเพื่อมุ่งให้ความสำคัญกับต่อการเปล่งประกายความเป็นมนุษย์ในยุคต่อมา เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยใหม่ที่สามารถจำแนกแสงว่ามิได้เป็นเพียงแค่สีเดียวอีกต่อไป โลกทัศน์ของโลกสมัยใหม่นี้ได้ทำให้เราเห็นแสงในหลากหลายสีสันและหลากหลายมิติ

 

ในช่วงทศวรรษที่ 2510 ถึง 2520 ในพื้นที่ของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับได้ว่าเป็นช่วงเวลารอยต่อแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของผลงานศิลปะในประเทศไทย ท่ามกลางกระแสศิลปะนามธรรม ยังมีผลงานอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางเหมือนจริง และให้ความสำคัญต่อทักษะฝีมือและทัศนธาตุที่เฉียบคม โดยในช่วงเวลาประมาณ 10 ปีนั้น เราได้เห็นการใช้แสงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ จาก “แสง” ที่เป็นปัจจัยต่อการส่องสว่างต่อวัตถุและส่งผลให้เกิดภาวะของภาพเหมือนจริง เรื่อยมาจนสู่การตัดทอนรูปทรงด้วยการใช้แสง ผลงานของศิลปินทั้ง 6 เป็นเพียงตัวอย่าง  ซึ่งงานบางส่วนที่คัดสรรมาเพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปของแสง ที่ได้สาดส่องผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่อดีต

 

 

สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหลัก หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

เวลา:

  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น.
  • เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  

  • โทร. 02 – 221 3841, 02 - 623 6155 EXT. 11418, 11419
  • http://www.art-centre.su.ac.th

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

04 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561


แขวง
เขต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :