กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

31 ส.ค. 2561

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

376 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

อพท. ร่วมกับ คำโฮม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเลย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเลยให้ครบ 3 แห่ง หรือ 6 แห่ง หรือ 9 แห่ง จากนั้นให้นำหลักฐานมาเพื่อแลกของรางวัลได้ที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 9 แห่งในจังหวัดเลย

 

ระหว่าวันที่: 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/maloeimuseum/

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

1

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โทรศัพท์ : 042-835-223-8 ext. 45128

โทรสาร :