กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (science show)
กิจกรรมปี 2561

24 ก.ค. 2561

25 ก.ค. 2561

ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (science show)

489 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 

สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับ จะได้ไปประกวดในระดับประเทศ 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่รับสมัคร : ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันแข่งขัน :

  • ระดับประถมศึกษา แข่งขันในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 044-416983-5, 044-416983 หรือ koratsci@hotmail.com

 

 

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

24 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561

09:00 - 16:00

กม.208
ตำบลมิตรภาพ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-416 983-5

โทรสาร : 044-416 983