กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปะ ชีวิต ความรัก 
กิจกรรมปี 2561

17 พ.ค. 2561

17 ก.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะ ชีวิต ความรัก

498 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญชมนิทรรศการภาพเขียนสีและลายเส้น 

ที่สะท้อนความเป็นไปแห่งดวงจิต เปรียบเทียบพฤติกรรมของวานรได้อย่างแยบยล  

โดยศิลปินอภิชัย ภิรมย์รักษ์ 

 

ค่าใช้จ่าย: ค่าเข้าชม 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติม: โทร.081-989 2912 หรือ https://www.facebook.com/holsil.rimnan

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

17 พ.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561

09:00 - 17:00

122 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา(กม.20)
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ : 081-989 2912

โทรสาร :