กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
กิจกรรมปี 2561

01 พ.ค. 2561

30 ก.ย. 2561

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

448 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 

 

เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  เพื่อส่งเสริมให้ได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รู้แจ้ง เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 

และได้ร่วมน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ผ่านการเข้าชมนิทรรศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทั้งในด้านการเกษตรสมัยใหม่ และเรียนรู้ซึมซับ ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:  http://www.royalparkrajapruek.org/Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอมรพรรณ และ คุณศิรชญาณ์ โทร 053-114110-5 ต่อ 1207

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

09:00 - 16:00

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 114 110

โทรสาร : 053 - 114 196