กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มุมที่ใช่ สไตล์นี้ที่ชอบ @INVESTORY
กิจกรรมปี 2561

18 พ.ค. 2561

08 มิ.ย. 2561

มุมที่ใช่ สไตล์นี้ที่ชอบ @INVESTORY

339 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

***มุมที่ใช่ สไตล์นี้ที่ชอบ @INVESTORY***

ไปเที่ยว INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนกันเถอะ! ไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยว ได้ความรู้กลับมายังไม่พอ อย่าลืมเอาใจมาแลกลุ้นรับของรางวัลสุดเก๋กันด้วย!

 

กติกา :

1) กด Like & Share ภาพแบนเนอร์ไปยัง Facebook ส่วนตัว และตั้งค่าเป็น Public

2) โพสต์รูป mini heart กับมุมสุดประทับใจของคุณที่ INVESTORY ใต้ภาพแบนเนอร์กิจกรรมนี้ และเขียนเหตุผลสั้นๆ ว่า ทำไมถึงชอบมุมนี้ พร้อมติดแฮชแท็ค #loveINVESTORY (ภาพที่นำมาโพสต์จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้) สามารถส่งรูปได้ไม่จำกัดจำนวน 

3) รูปที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลกล้องโพลารอยด์ Snap Touch จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,890 บาท ได้แก่ 

  • รูปที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 1 รางวัล
  • รูปที่มียอด Like มากที่สุด 1 รางวัล

4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล จาก INVESTORY     

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่www.set.or.th/INVESTORY   

 

งื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล 

1. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล 

2. ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขเท่านั้น

3. Facebook ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ใช่บัญชีที่สมัครขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้น หากพบการกระทำดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ 

5. ข้อความและภาพถ่ายที่ใช้ในกิจกรรม ต้องไม่มีลักษณะมุ่งร้าย ส่อเสียด ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม เสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ผิดศีลธรรมอันดีงาม และผิดกฎหมาย

6. ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาและเห็นว่าภาพถ่ายที่ใช้ในกิจกรรมมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 5 หรือละเมิดต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายดังกล่าวออกจาก Facebook ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายในขณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาภาพถ่ายดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นรูปแบบภาพแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และขอตัดสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพในรูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

9. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. คณะผู้จัดงานและทีมงานผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลใดๆ จากกิจกรรมนี้

11. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. สิทธิ์ในการได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชน ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ได้รับรางวัล

14. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ให้ถือว่าเจ้าของบัญชี Facebook ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มุมที่ใช่ สไตล์นี้ที่ชอบ @INVESTORY ตามรายละเอียดข้างต้น ยอมรับและตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2561 - 08 มิ.ย. 2561

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-009 9999

โทรสาร : 02-009 9991