กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา:ยุทธนาวีกู้ชาติ ยุทธศาสตร์แปงเมือง
กิจกรรมปี 2561

09 มิ.ย. 2561

เสวนา:ยุทธนาวีกู้ชาติ ยุทธศาสตร์แปงเมือง

387 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้านพิพิธภัณฑ์ และ ประวัติศาสตร์ 

เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “4 วัน 4 หัวข้อ” ในงาน “รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” 

เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

วันที่สร้าง : 28 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

09 มิ.ย. 2561

10:00 - 11:30

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021

โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021