กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ์NLT Edutaainment
กิจกรรมปี 2561

27 พ.ค. 2561

์NLT Edutaainment

395 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ภายในสตูดิโอเล็กๆ ย่านดอนเมืองที่เต็มไปด้วยภาพวาด หนังสือเก่า และของตกแต่ง ที่สะสมมาจากการเดินทางและใช้ชีวิตที่ลอนดอนกว่า 6 ปี เรียงรายคล้ายเป็นพิพิธภัณฑ์ความทรงจำส่วนตัวขนาดย่อมๆ...

พบและพูดคุยกับ “โอ๊ต มณเฑียร” ศิลปินผู้ใช้ชีวิตให้เป็นศิลปะ 

วันที่ 27 พ.ค. 61 ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่สร้าง : 17 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

27 พ.ค. 2561

13:00 - 15:00

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :