กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ"
กิจกรรมปี 2561

17 พ.ค. 2561

30 ก.ย. 2561

นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ"

605 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม 
"ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ" (Gender Illumination Exhibition)

บนเส้นทางของความแตกต่าง
ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น

ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ 
เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป นิทรรศการที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของเราทุกคน ไม่จำกัดชั้นชน สีผิว ไม่ว่าจะมีเพศวิถีแบบไหน การได้เข้าใจ "ความหลากหลายทางเพศ" จะช่วยให้เราทบทวนและเท่าทันต่อความเป็นไปในชีวิตผู้คนร่วมสมัย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างลดอคติ ยอมรับและเคารพในเพศภาวะทั้งของตัวเราเอง และของคนอื่นมากขึ้น 

นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ" (Gender Illumination Exhibition) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. - 30 ก.ย. 2561 ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-225-2777

วันที่สร้าง : 02 พฤษภาคม 2561

1

แบ่งปัน

17 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

10:00 - 18:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775