กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2561

21 เม.ย. 2561

25 เม.ย. 2561

ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

358 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ " ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานความเป็นไทย ณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ โรงละครวังหน้า สวนสันติชัยปราการ ลานคนเมือง และโรงภาพยนตร์สกาล่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1765

โดยในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 มีการสาธิตและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รายละเอียดดังนี้

วันที่ 21 เมษายน 256113.00-14.00 น./15.00-16.00 น.การสาธิตและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 22 เมษายน 256113.00-14.00 น./15.00-16.00 น.มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 02 224 4279

วันที่สร้าง : 20 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

21 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031