กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สงกรานต์กรุงเก่า
กิจกรรมปี 2561

12 เม.ย. 2561

16 เม.ย. 2561

สงกรานต์กรุงเก่า

428 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ขอเชิญ ออเจ้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ๒๕๖๑ 

กราบพระบรมสารีริกธาตุ เสริมศิริมงคล

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่สร้าง : 12 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561

09:00 - 16:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587

โทรสาร : 035-244 570