กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2561

10 เม.ย. 2561

31 พ.ค. 2561

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม

444 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเตรียมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล.

วันที่สร้าง : 10 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

10 เม.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031