กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ใครเป็นใคร : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมปี 2561

05 เม.ย. 2561

ใครเป็นใคร : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

492 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
เชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๑

เรื่อง "ใครเป็นใคร : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

วิทยากรโดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

โทร. ๐๓๖ – ๔๑๑๔๕๘

วันที่สร้าง : 31 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

05 เม.ย. 2561

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372