กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กิจกรรมปี 2561

01 พ.ค. 2561

30 มิ.ย. 2561

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

651 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องด้วย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ในช่วงเดือนเมษายน ภายใต้นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงขอประกาศเลื่อนการปิดปรับปรุงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จากเดิม ในวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่สร้าง : 20 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031