กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิธีเปิดนิรรศการ "บันทึกด้วยเส้น"
กิจกรรมปี 2561

07 มี.ค. 2561

18 มี.ค. 2561

พิธีเปิดนิรรศการ "บันทึกด้วยเส้น"

316 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

พิธีเปิดนิรรศการ "บันทึกด้วยเส้น" A MEMOIR OF MIND วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2

วันที่สร้าง : 07 มีนาคม 2561

1

แบ่งปัน

07 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031