กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พุทธศิลป์และศิลปกรรมในรอบ ๑๑๑ ปีธนาคารไทยพาณิชย์
กิจกรรมปี 2561

30 ม.ค. 2561

28 ก.พ. 2561

พุทธศิลป์และศิลปกรรมในรอบ ๑๑๑ ปีธนาคารไทยพาณิชย์

250 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ ๑๑๑ ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “พุทธศิลป์และศิลปกรรมในรอบ ๑๑๑ ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อธนาคารฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยเป็นการนำภาพจิตรกรรมที่เป็นสมบัติของธนาคารฯ ที่นายกกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารในสมัยต่างๆ ได้สะสมไว้   มาจัดแสดงที่โถงอาณาจักรวาล  (Banking Hall) และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

วันที่สร้าง : 12 กุมภาพันธ์ 2561

0

แบ่งปัน

30 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561

08:30 - 15:30

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2544-3858

โทรสาร : 0-2544-4068