กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งาน "เส้น ไหม ลาย เสียง"  
กิจกรรมปี 2561

09 ก.พ. 2561

17 ก.พ. 2561

งาน "เส้น ไหม ลาย เสียง"  

271 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ณ หอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ 

ศุนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า

จังหวัดอุดรธานี

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2561

0

แบ่งปัน

09 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561

ศูนย์วัฒนะรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี888 ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิต ตำบลหมากแข้ง
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-242444 หรือ 082-7070666

โทรสาร : 042-242333