ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ปิดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ปิดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

29 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

291 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จะปิดให้บริการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 - 419 2618-9

วันที่สร้าง : 11 มกราคม 2561

0

แบ่งปัน