กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศน์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องในวันพ่อ ๕ ธ.ค. ๖๐
กิจกรรมปี 2560

01 ธ.ค. 2560

05 ธ.ค. 2560

นิทรรศน์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องในวันพ่อ ๕ ธ.ค. ๖๐

135 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าเข้าชม ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. (รอบเข้าชมสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น.) .ส่งต่อความสุขวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ กับกิจกรรมพิเศษ “พ่อสอนไว้” รับไปเลย หนังสือ “๙ พันจงรักภักดี ๙ จากอีเมล ของยอดเยี่ยม” พร้อมกับสมุดบันทึกพรของพ่อ ท่านละ ๑ ชุด.•กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม “พ่อสอนไว้”•๑. กด Like เพจนิทรรศน์รัตนโกสินทร์๒. เปลี่ยนภาพ Profile Facebook เป็นภาพคู่พ่อ - ลูก ร่วมกับเฟรมภาพอาคารนิทรรศน์ฯ พร้อมเขียนแคปชั่น “คำสอนพ่อที่ท่านนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต” ติด Hashtag #พ่อสอนไว้ #กิจกรรมวันพ่อนิทรรศน์๒๕๖๐ และกดติด Tag “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ในรูปของท่าน สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐๓. นำภาพของท่านมาแสดงและลงทะเบียนรับของที่ระลึก ณ จุดประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคมเป็นต้นไป (*หมายเหตุ: สงวนสิทธ์สำหรับ ๒๐๐ ท่านแรกที่นำภาพมาแสดง ณ เค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์) .•ขั้นตอนการเปลี่ยนเฟรมภาพอาคารนิทรรศน์ฯ•๑. กด Like เพจนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงจะสามารถใช้เฟรมนิทรรศน์ฯ ได้๒. เข้าไปที่ Profile facebook ของท่าน เลือกเปลี่ยนเป็นภาพคู่พ่อ-ลูก๓. กด Add Frame เลือกเฟรมวันพ่อนิทรรศน์ฯ มี ๒ ลายให้เลือกใช้ ๔. เขียนแคปชั่น “คำพ่อสอนที่ท่านนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต” พร้อมติด Hashtag #พ่อสอนไว้ #กิจกรรมวันพ่อนิทรรศน์๒๕๖๐ และกดติด Tag “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ในภาพของท่าน

#กิจกรรมวันพ่อนิทรรศน์๒๕๖๐#พ่อสอนไว้#นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันที่สร้าง : 02 ธันวาคม 2560

0

แบ่งปัน

01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560

10:00 - 19:00

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043 หรือ 02-226-5049