กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี”
กิจกรรมปี 2560

04 ธ.ค. 2560

13 ม.ค. 2561

นิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี”

156 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญทุกท่านรู้จักกับพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา “ดิน” ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึง “หญ้าแฝก..พืชมหัศจรรย์” ที่คืนชีวิตให้กับดิน  ในนิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี” เนื่องในวันดินโลก  5 ธันวาคม ณ พิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 13 ม.ค. 2561 เวลา 10.00น. – 17.00น. ปิดวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 2618-9 

ทั้งนี้ สามารถชมแปลงเกษตรสาธิตเพื่อชีวิตคนเมือง “พืชผักสวนครัว ..รั้วกินได้” บริเวณฐานป้อมพระราชวังหลัง หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ 1

วันที่สร้าง : 24 พฤศจิกายน 2560

0

แบ่งปัน

04 ธ.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2561

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-419 2600 ext. 2601, 2618, 2619

โทรสาร :