ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   พิธีประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2017

พิธีประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2017

16 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560

802 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดพิพิธภัณฑ์ไทยที่บริหารจัดการเว็บไซต์ข้อมูลยอดเยี่ยม 5 แห่ง พร้อมรางวัลสุดยอดผลโหวตพิพิธภัณฑ์ไทยยอดนิยม 20 แห่ง หวังยกระดับการพัฒนาคุณภาพพิพิธภัณฑ์ของประเทศ พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้แพ่รหลาย ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยมีฯพณฯ พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวว่า จากแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาให้แก่คนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรู้จักในวงกว้างทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยริเริ่มจากการวางรากฐานข้อมูลการสืบค้นเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และพัฒนาเว็บไซต์ museumthailand.com ขึ้น นั้น
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันฯได้เปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารครบวงจรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ถึง 1,500 แห่ง ทั่วประเทศไทย พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Museum Thailand Popular Vote แห่งปี 2017 เพื่อส่งเสริมและเชิญชมผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วันนี้ถือเป็นโอกาสที่สถาบันฯได้จัดพิธีประกาศผลรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2017 ซึ่งถือเป็นการวัดคะแนนความนิยมจากยอดโหวตของพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบผ่านการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ museumthailand.com เลือกพิพิธภัณฑ์ที่ชอบ และกด Like โดยรางวัล Museum Thailand Popular Vote ประจำปี 2017 ที่มีอันดับคะแนนสูงสูด 20 ลำดับแรก ได้แก่ (เรียงตามลำดับอักษร)
ทั้งนี้ ยังมีการประกาศรางวัลสุดยอดพิพิธภัณฑ์ไทยที่บริหารจัดการเว็บไซต์ข้อมูลยอดเยี่ยม 5 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการข้อมูลดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูล โดยผลรางวัล Museum Thailand Awards 2017 มีทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ (เรียงตามลำดับอักษร)
สำหรับการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Museum Thailand Popular Vote ประจำปี 2017 และรางวัล Museum Thailand Awards 2017 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่พิพิธภัณฑ์ นับเป็นการจัดงานและมอบรางวัลให้แก่พิพิธภัณฑ์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ให้ครบทุกมิติ และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมากขึ้น 

วันที่สร้าง : 17 สิงหาคม 2560

1

แบ่งปัน